Login

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zaškrtnutím políčka „Potvrdzujem, že som odborníkom“ láskavo potvrďte, že ste zdravotníckym odborníkom a že ste sa oboznámili s nižšie uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.

Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať humánne liečivé prípravky (najmä lekár, lekárnik).

POTVRDZUJEM, ŽE SOM ODBORNÍKOM