Spoločnosť Actelion sa zaoberá výskumom, vývojom a predajom inovatívnych liečivých prípravkov, najmä v oblasti liečby pacientov so vzácnymi ochoreniami. Jej úspechy sa odvíjajú od úzkej spolupráce so zdravotníckymi odborníkmi, výskumnými ústavmi a pacientskymi organizáciami. Táto spolupráca je zárukou prínosu pre pacientov, ktorí majú z inovatívnych prípravkov významný úžitok pre léčbu svých onemocnění.

Naše každodenné úsilie spočíva v spolupráci so špecialistami vo svojom odbore, pretože v ich skúsenostiach tkvie tajomstvo úspechu v liečbe chorôb, na ktoré sa spoločnosť Actelion zameriava. 

Vďaka spolupráci s poprednými odborníkmi môžeme pacientom ponúknuť nielen prípravky v inovatívnej liečbe, ale tiež informácie o chorobe, na ktorú trpia. Len tak sa dajú dosiahnuť významné klinické úspechy.

Sme presvedčení o tom, že našim spolupracovníkom z radov lekárov náleží za ich prácu v prospech výskumu inovatívnych liečivých prípravkov primeraná odmena. Actelion sa hlási k transparentnej spolupráci s lekármi a odbornými spoločnosťami.

Actelion ako pridružený člen Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) prehlasuje, že spolupráca zo slovenskými lekármi a slovenskými odbornými spoločnosťami prebieha v súlade s dokumentom Zásady transparentnej spolupráce a s etickým kódexom AIFP. Actelion sa zaväzuje uverejňovať rozsah spolupráce s odborníkmi, a to pri zachovaní všetkých podmienok ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú zo slovenskej legislatívy.

 

Spolupráca s odborníkmi a zdravotníckymi organizáciami v roku 2015 v Slovenskej republike:

Spolupráca s organizáciami pacientov v roku 2017 v Slovenskej republike:

Združenie pacientov ​s  pľúcnou hypertenziou, o.z. - Výskumný a edukačný grant: 3.300 EUR